БЛОГ ДИРЕКТОРА ВЫСШЕГО КОЛЛЕДЖА БОЛАШАК

 

 ҚҰРМЕТПЕН,ОРАЛ ЖОҒАРЫ КӨПСАЛАЛЫ БОЛАШАҚ КОЛЛЕДЖІНІҢ ДИРЕКТОРЫ ТУЛЕГЕНОВА БАКЫТ КУРМАНГАЛИЕВНА